Straipsnių administracija

straipsniai ir tekstai įvairiomis temomis

DarbasFinansaiVerslas

įmonių steigimasLietuvoje gali būti steigiamos įvairių formų įmonės: uždarosios akcinės bendrovės, akcinės bendrovės, individualios įmonės, asociacijos, užsienio kapitalo ir bendrų su užsienio kapitalu įmonės ir kt. Įvairių įmonių steigimas ir atitinkamos procedūros yra panašios. Bendrosios įmonių steigimo taisyklės yra nustatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, o detalėsnės – atskirų įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Lietuvoje populiariausia įmonės teisinė forma yra uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB). Ją steigiant, pirmiausia reikia sugalvoti pavadinimą. UAB pavadinimas negali sutapti su jau užregistruotu pavadinimu ar prekių ženklu. Pavadinimus galima pasitikrinti Registrų centro svetainėje. Apsisprendus dėl pavadinimo, reikia kreiptis į Juridinių asmenų registrą su prašymu šį pavadinimą rezervuoti 6 mėnesiams. Per šį laikotarpį daugiau niekas negalės įregistruoti įmonės tokiu pat pavadinimu.

Toliau rengiami UAB steigimo dokumentai. Reikalinga steigimo sutartis, kurioje nustatomos UAB steigimo sąlygos. Tuo atveju, kai UAB steigia vienas asmuo, vietoje steigimo sutarties sudaromas steigimo aktas. Taip pat turi būti įstatai, kuriuose nurodomi UAB veiklos tikslai, valdymo organai, jų kompetencija, akcininkų teisės, pareigos ir kt. Būtinas steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. Šiuo dokumentu patvirtinami UAB valdymo organų nariai ir UAB įstatai. Vėlgi, jeigu UAB steigia vienas asmuo, vietoj protokolo surašomas steigiamasis steigėjo sprendimas. Pažymėtina, kad protokolas ir sprendimas nėra būtini, jei UAB valdymo organų nariai yra nurodomi steigimo sutartyje (steigimo akte). Be to, akcininkai gali papildomai sudaryti akcininkų tarpusavio sutartį. Šia sutartimi akcininkai nustato tarpusavio ginčų sprendimo tvarką, susitaria, kaip balsuoti, skirstant UAB pelną, skiriant UAB valdymo organų narius, nustato akcininkų atsakomybę bei aptaria kitus akcininkams svarbius klausimus.

Toliau formuojamas UAB įstatinis kapitalas. Tuo tikslu atidaroma UAB banko sąskaita, į kurią įdedama ne mažiau kaip 2,5 tūkstančio eurų. Tada visi parengti steigimo dokumentai, taip pat banko pažyma apie suformuotą UAB įstatinį kapitalą ir patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas buveinei pateikiami notarui. Notaras turi patvirtinti, kad visi dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad UAB galima registruoti.

Kai notaras pateiktus dokumentus patvirtina, toliau jie teikiami Juridinių asmenų registrui. UAB įregistruojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo. UAB kaip ir kitų įmonių steigimas – nėra sudėtingas procesas, tačiau jį atlikti daug paprasčiau iš anksto žinant visus jo etapus.

 

 

Tagged:

1 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Posts