Straipsnių administracija

straipsniai ir tekstai įvairiomis temomis

DarbasFinansaiPaslaugos versluiStraipsniaiVerslas

apskaitos paslaugosIšgirdę žodį „auditas“ iš karto suprantame, kad vyks įmonės ar bendrovės tikrinimas. Tačiau specialistai tikrinimą aiškina kur kas plačiau, nes auditorius turi daug giliau suvokti finansinę situaciją nei ji iš pradžių atrodo. Audito metu finansinė situacija tiriama kruopščiai ir smulkiai, nes tik šitaip galima atsakyti, ar ataskaita sudaryta teisingai. Tikrinimo metu dalyvauja ne tik auditorius ir jo padėjėjai, bet ir įmonės direktorius. Auditą dabar galima pavadinti įmonės finansinės atskaitomybės nepriklausoma ekspertize.

Kas dirba skaidriai, audito nebijo, nes tai yra galimybė įrodyti bankui, jog pinigams nėra pavojaus, o klientams – pademonstruoti, jog prekių ar paslaugų kokybė yra puiki. Didelės bendrovės sąžiningam vadovui auditas – galimybė įsitikinti, jog visi padaliniai dirba sąžiningai. Reikia atsiminti, kad auditas nėra revizija. Audito metu tikrinama ne viskas iš eilės, o atskiros veiklos sritys, kuomet įvertinama reali įmonės padėtis.

Auditas būna vidaus ir išorės.Vidaus auditas – kontrolė, kurią vykdo įmonės padaliniai ir skyriai, atsiskaitydami savo vadovybei. Jie tikrina buhalterinę apskaitą, finansų ataskaitas, norėdami įsitikinti, jog dirbama taip, kaip įmonė yra suplanavusi. Atliktas vidaus auditas padeda surasti būdus įmonei išvengti finansinių nuostolių. Tikrinama ar duomenys patikimi ir kaip juos panaudoti. Svarbiausia, jog įvertinama darbo kokybė, pateikiamos rekomendacijos veiklai tobulinti. Šiandien įmonėje vidaus auditorius nėra tikrintojas, konstatuojantis jau įvykusį neigiamą faktą – jis yra menedžeris, kuris ieško variantų, kaip problemas išspręsti. Vidaus auditoriai turi būti labai kompetetingi, nes jie atlieka finansų, veiklos našumo ir efektyvumo auditus. Svarbu žinoti, ar finansiniai įmonės sandėriai sudaryti teisingai, ar tvarkingai pasirašinėjami dokumentai, ar visos sutartys patvirtintos įmonės susirinkime, ar teisingi įrašai apskaitos knygose, ar skyriai ir padaliniai neišlaidauja. Labai svarbus yra ir veiklos našumo auditas, kuris parodo, kada įmonės ištekliai naudojami ne visai efektyviai ir kodėl taip yra. Jei įmonei veikla nelabai sekasi, galima jai ieškoti alternatyvos, o tai parodo efektyvumo auditas.

Vienas iš svarbiausių – apskaitos auditas, kai tikrinamos finansinės ataskaitos, norint įsitikinti, jog visi dokumentai patikimi.

Vidaus audito negalima painioti su išorės, kurį atlieka nepriklausomi auditoriai. Jie tikrina finansinę įmonės padėtį, atskaitomybę. Tik nepriklausomas auditorius gali įvertinti finansinės apskaitos ir atskaitomybės teisingumą. Pagal profesinės kompetencijos principą nepriklausomi auditoriai gali pasitelkti į pagalbą kitų sričių specialistus – draudimo atstovus, turto vertintojus, inžinierius ir t.t. Išorinis auditas tam ir reikalingas, kad vidaus auditu negalima pasitikėti iki galo. Nepriklausomas auditorius pateikia išvadą apie tikrą įmonės finansinę padėtį. Jis įvertina, ar įmonės metiniame pranešime pateikti faktai ir skaičiai atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis. Tikrinama įmonės vidaus kontrolės sistema, nes būtina įsitikinti, ar nėra klaidų ir apgaulės. Nepriklausomas auditas atliekamas, vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais, Audito įstatymu, Auditorių profesinės etikos kodeksu. Sunku paruošti auditorių profesinės etikos taisykles, tačiau jas suskirstyti galima į dvi grupes – tai įpareigojančios ir draudžiančios taisyklės. Nepriklausomas auditorius yra įpareigotas dirbti laikantis įstatymų, nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, padėti įmonei gerinti jos finansinę veiklą, taip pat gauti iš įmonės visą informaciją apie jos ūkinę veiklą. Tikrinimo metu aptikus ūkinių ir nusikalstamų pažeidimų, apie tai jis privalo informuoti teisėtvarkos organus. Būtina įteikti įmonei visus dokumentus apie auditą ir padarytas išvadas.

Auditoriui draudžiama turėti tikrinamos įmonės akcijų ir obligacijų, siekti iš audito sau asmeninės naudos. Negalima daryti nieko tyčinio, kas pakenktų audituojamos įmonės prestižui.

Nepriklausomumas yra vienas iš audito standartų. Tai suvokiama, kaip laisvė auditoriui dirbti jam suteiktų įgaliojimų ribose be spaudimo ir įtakos iš šalies. Tik atsikratęs bet kokio spaudimo, ypač iš audituojamos įmonės, auditorius gali dirbti efektyviai.

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Posts