Straipsnių administracija

straipsniai ir tekstai įvairiomis temomis

DarbasPaslaugos versluiVerslas

darbo saugaDarbo sauga – tai visos prevencinės priemonės, kuriomis siekiama skatinti darbingumą, rūpinamasi darbuotojų sauga ir sveikata. Minėtosios saugos priemonės planuojamos visuose konkrečios bendrovės veiklos etapuose, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos veiksnių arba juos maksimaliai sumažinti.

Kiekvienas darbdavys savo darbuotojams turi sudaryti saugias darbo sąlygas, nepaisant atskiros bendrovės veiklos rūšies, darbuotojų skaičiaus, darbo vietos, darbo pobūdžio, darbo aplinkos, darbo laiko trukmės, darbuotojų lyties, jų pilietybės, rasės, tautybės, socialinės kilmės, seksualinės orientacijos, amžiaus, politinių ar religinių įsitikinimų.

Visais atvejais darbo sauga yra darbdavio atsakomybė, t. y. darbdavys turi sudaryti sveikatai nekenksmingas ir saugias darbo sąlygas, atsižvelgdamas į visus su konkrečiomis darbo pareigomis susijusius aspektus. Darbuotojų sauga ir sveikata konkrečiose įmonėse vertinama atsižvelgiant į darbo sąlygas ir darbo priemones, t. y. įvertinus, kaip minėtieji aspektai atitinka teisės aktuose apibrėžtus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Atsižvelgiant į darbuotojų sveikatos ir saugos būklę, turi būti apibrėžiama profesinė rizika, t. y. numatomos galimos traumos, apibrėžiamas kenksmingas aplinkos poveikis ir kiti rizikos faktoriai.

Profesinė rizika vertinama kiekvienoje bendrovėje. Minėtojo vertinimo tvarką numato Profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Profesinės rizikos vertinimo darbai organizuojami darbdavio arba jam atstovaujančio (ar darbdavio įgaliotojo) asmens. Profesinės rizikos vertinimas yra oficialus procesas, atliekamas stebint darbuotojams ar jų įgaliotiems atstovams. Profesinės rizikos vertinimas turi būti patikėtas kvalifikuotiems asmenims, pvz., jei reikia atlikti fizikinius, cheminius, biologinius rizikos veiksnių vertinimus ir matavimus, šis darbas skiriamas laboratorijoms arba įgaliotosioms rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms. Šiuo atveju būtina įvertinti kiekvieno darbinio veiksnio keliamą riziką.

Kai profesinės rizikos vertinimas yra baigtas, t. y. nustatomi rizikos faktoriai, būtina užpildyti rizikos įvertinimo dokumentus. Įvertinus darbuotojams keliamą riziką, bendrovėje rengiamas numatytos rizikos šalinimo (arba mažinimo) priemonių planas, kuris turi būti patvirtintas. Patvirtinus profesinės rizikos šalinimo priemonių planą, būtina imtis prevencinių priemonių.

Darbo sauga reglamentuojama Darbo kodeksu bei Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu. Darbuotojų saugą ir sveikatą apibrėžia ir Vyriausybės nutarimai, socialinės apsaugos ir darbo įsakymai, vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymai, sveikatos apsaugos ministro įsakymai. Darbuotojas turi teisę žinoti apie darbinėje aplinkoje esančius rizikos veiksnius ir reikalauti, kad darbdavys pasirūpintų darbuotojo sauga ir sveikata, suteiktų patikimas apsaugos priemones. Darbdaviui nesutikus, darbuotojas gali atsisakyti vykdyti jam paskirtas užduotis. Įvykus nelaimei, darbuotojas gali įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad darbdavys atlygintų sveikatai padarytą žalą, kurią sukėlė nesaugios darbo sąlygos.

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Related Posts